Галерия

Малка част от репатрираните автомобили от МЛАДЕНЧЕВИ ТРАНС (Пътна помощ Плевен)